Training program for employees of EUROSPA, a.s.

Společnost EUROSPA, a.s. realizuje projekt ” Operační program zaměstnanost” Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012309
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_19_097
Projekt: “Vzdělávání zaměstnanců společnosti EUROSPA, a.s.“
Doba realizace projektu: 1. 12. 2019 – 30. 11. 2021

Počet osob zapojených do projektu:(podpořených osob) 48.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v oblastech:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociální fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.